• Anasayfa
Site Menüsü
mügeakmansu
ULUSAL YAYINLAR

ULUSAL DERGİLERDE YAPILAN YAYINLAR

 

 

1- Erken evre (I-II) 49 Pür Testis Seminoma Olgusunda Radyoterapi Sonuçlarının Analizi

Y.Pak, M.Beyzadeoğlu, M.Akmansu

GATA Bülteni 31: 713-719, 1989.

 

 

2- Malignant Acantosis Nigricans in a Patient with Testicular Carcinoma: A Case Report

Ö.Berk, İ.Yücel, M.Akmansu

The Turkish Journal of Cancer 20(2): 81-86, 1990

 

 

3- Isolated Central Nervous System Relapse of Acute Lymphoblastic Leukemia in a Bone Marrow Transplant Patient

İ.Yücel, Ö.Berk, A.Özet, M.Akmansu

The Turkish Journal of Cancer 20(3): 113-116, 1990

 

 

4- Akciğer Kanserli Hastalarda Radyoterapinin Solunum Fonksiyonları Üzerine Etkisi

M.Akmansu, Y.Pak, T.Çalıkoğlu, Nadi Özdamar

Acta Oncologica Turcica 24(1-4): 67-72, 1992

 

 

5- Tiroid Bezinin Primer Hodgkin Hastalığı

M.Akmansu, N.Özdamar, T.Çalıkoğlu

Acta Oncologica Turcica 24(1-4): 103-108, 1992

 

 

6- Akciğer Kanserli Vak’alarıızın İrdelenmesi

M.Akmansu, Y.Pak, T.Çalıkoğlu, N.Özdamar

Acta Oncologica Turcica  24(1-4): 194-201, 1991

 

 

7- Çocukluk Çağında Nazofarengeal Malignite

M.Akmansu, T.Paydak, T.Yapıcı

Acta Oncologica Turcica 26:116-119, 1993

 

 

8- Çocukluk Çağında Testis Tümörleri ve Tedavisi

Vak’a Takdimi Nedeniyle

M.Akmansu, T.Paydak

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 15(1): 61-62, 1995

 

 

9- Kanserin Psikososyal Yönü

M.Akmansu

Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi 3(1): 20-22, 1995

 

 

10- Yaşa Bağlı Macula Dejeneransında Subfoveal Koroid Neovasküler Membranların Radyasyon Tedavisi, Teleterapi(Ön Çalışma)

M.Subaşı, M.Or, M.Akmansu, B.Hasanreisoğlu, B.Öztürk

Retina ve Vitreus Dergisi 4(3): 652-656, 1996

 

 

11- Radyasyonun Oluşturduğu Serbest Radikal Aracılıklı Karaciğer Harabiyetinin Nitrik Oksit Oluşumu Yoluyla İncelenmesi

B.Balabanlı, N.Türközkan, M.Polat, M.Akmansu

Klinik Gelişim Dergisi 11(1-2): 402-403, 1998

 

 

12- The Value of Glycosamynoglycan as a Tumor Marker

M.Akmansu, B.Balabanlı, A.Dirier, N.Türközkan, H.Bora, İ.Egehan

Türkiye Klinikleri Journal of Medical Research 16: 126-129, 1998

 

 

13- Radyoterapiye Bağlı Gelişen Akut ve Kronik Deri Reaksiyonları

M.Akmansu, A.Erel

Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi(yayına kabul yazısı ektedir)

 

 

14- Larenks tümörlerindeki tedavi yaklaşımları

M.Akmansu

Acta Oncologica Turcica 31(1-4): 87-90;1998

 

 

15- Meme kanserli olgularda kemik metastaz sayısını etkileyen faktörler

H.Bora, S.Tuğral, İ.Egehan, M.Akmansu

Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi 10(2): 80-86, 2000

 

 

16- Yüksek Dereceli Gliomada Radyoterapi Volumu ve Diğer Prognostik Değişkenlerin Genel Sağkalıma Etkisi

H.Bora, Ş.İnan, M.Akmansu, İ.Egehan

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 22: 42-46, 2002

 

 

17- Baş-Boyun Tümörlerinde Postoperatif Radyoterapi

M.Akmansu

Türk ORL Klinikleri 1(3): 218-222, 2002

 

 

18- Kolorektal Kanserlerde Adjuvant Radyoterapi

D.Ünsal, M.Akmansu

Hematoloji-Onkoloji Dergisi 5(4): 181-192, 2003

 

 

19- Pankreas kanserinde radyoterapinin rolü: retrospektif değerlendirme

D.Ünsal, M.Akmansu, H.Bora, A.Üner, P.Tater, Y.Pak

Türkiye Klinikleri J Med Sci 24:483-481; 2004.

 

 

20- Metastatic rectal adenocarcinomato forearm muscle: An unusual site of metastasis

D.Ünsal, A.Üner, A.Şimşek, N.Üzüm, M.Akmansu

Turkish journal of Cancer 35 (4): 181-185; 2005

 

 

21- Yüksek grade’li beyin tümörü tanısıyla radyoterapi uygulanan hastalarda tedavi sonuçları

E.Tunç, D. Ünsal, AS Öztürk, P. Tater, M.Akmansu, Y.Pak

Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi 15(1): 18-28;2005.

 

 

22- Tam remisyon sonrası pankreas tutulumu ile nüks eden non-hodgkinlenfoma olgusu

D.Ünsal, E. Karahacıoğlu, M.Akmansu, ÖP Erpolat, Y.Pak

Türkiye Klinikleri J Med Sci : 25:589-592; 2005

 

 

23- Gazi Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim  Dalı’nda Tedavi gören küçük hücreli akciğer kanseri yanılı hastaların retrospektif analizi

ÖP Erpolat, F. Göksel, H.Bora, M.Akmansu, D.Ünsal, C.Öztürk, İ.Egehan, H.Aşıkoğlu

Tüberküloz ve toraks dergisi 53(2): 139-147; 2005.

 

 

24- Kombine tedavi yaklaşımlarında genel prensipler

M. Akmansu

KBB Baş-boyun cerrahisinde güncel Yaklaşım 1(3): 37-41;2005

 

 

25- Evaluation of the cochlear functions with otoacustic emission in patients irradiated for nasopharyngeal carcinoma

M.Yılmaz, M.Akmansu, D.Ünsal, B.Gündüz, A.Ural, YA Beyazıt, YK Kemaloğlu

Gazi Medical Journal 16(2): 80-83; 2005

 

 

26- Amifostinin Sitoprotektif Etkinliğinin Kantitatif Tükürük Bezi Sintigrafisi İle Değerlendirilmesi

Dicle Tıp Dergisi 32(4): 183-189; 2005

 

 

27- Gazi Üniversitesi Radyasyon Onkoloisi Anabilim Dalında tedavi gören küçük hücreli akciğer kanseri tanılı hastaların retrospektif analizi.

Erpolat O.P, Goksel F, Bora H, Akmansu M,Unsal D,Ozturk C, EgehanI,Asıkoglu

Tuberk Toraks 53: 139-47, 2005

 

 

28- Yüksek gradeli beyin tümörü tanısıyla radyoterapi uygulanan hastalarda tedavi sonuçları: retrospektif değerlendirme.

Tunc E, Unsal D, Ozturk AS, Tater O.P, Akmansu M, Pak Y.

Uluslararası Hematoloji Onkoloji Dergisi 15: 18-28, 2005

 

 

29- Recurrent anaesthetic management at ten children under radiotherapy: Medical education

Isik B, Bora H, Yilmaz Z, Dogan AT, Tan ED, Karaca G, Arpaci H, KurtipekO, Akmansu M

Turkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 27(6): 883-888;2007

 

 

30- The postoperative radiotherapy results of patients with primitive neuroectodermal tumors in childhood

 H.Bora, ÖP.Erpolat, A.Oğuz, C.Karadeniz, E.Karahacıoğlu, M.Akmansu

Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi 1(18); 22-30, 2008

 

 

31- Tam remisyon sonrası pankreas tutulumu ile nüks eden Non-Hodgkin lenfoma olgusu.

Unsal D, Karahacıoglu E, Akmansu M, Erpolat O.P, Pak Y.

Turkiye Klinikleri J Med Sci 25: 589-592, 2005

 

 

32- Erkek Meme Kanserinde Postoperatif Adjuvant Radyoterapi: Retrospektif Değerlendirme

S:İren,E.Yirmibeşoğlu,H.Bora, M.Akmansu, Y.Pak

Meme Sağlığı Dergisi 6(1): 22-25; 2010

 

 

33- The palliative radiotherapy of Classic Kaposi’s Sarcoma of foot region:

Retrospective evaluation

Akmansu M, Goksel F, Erpolat O.P, Unsal D, Karahacioglu E, Bora H.

Uluslararası Hematoloji Onkoloji Dergisi 3(21): 153-160;2011.

 

 

34- Concomitant application of Cyclooxygenase-2 inhibitor and whole brain radiotherapy in pts with brain metastasis

H.Bora, H.Aşıkoğlu, M.Akmansu, ÖP Erpolat

Gazi Medical Journal 23:70-76;2012

 

 

35- Erişkin Epandimomlu Hastalarda radyoterapi sonuçlarımız

P.Erpolat, H.Bora, E.Karahacioglu, G.Güntürkün, M.Akmansu, D.Kılıç, Y.Pak

Türk Onkoloji Dergisi 27(4): 163-171;2012.

 

 

36-. Jinekolojik Tümörlerde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi

ÖP. Erpolat, M.Akmansu

Türk Onkoloji Dergisi27(Ek 1): 27-28;2012.

 

 

37- Postoperatif radyoterapi uygulanan baş boyun bölgesi adenoid kistik karsinomlarında klinik ve patolojik faktörlerin tedavi sonuçlarına etkisi

ÖP. Erpolat, H. Bora, Ö. Yazıcı, M. Akmansu

KBB-Forum 12:3; 2013

 

38- Radyoterapi sonrası görülen geç yan etkiler ve tedavi önerileri

M.Akmansu

Türk Onkoloji Dergisi 30(Ek1): 91-93;2015

  
444 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Hava Durumu
Saat